Du är här: Hem » Användarvillkor
Här hittar du användavillkoren som gäller för vykorttjänsten på DinStartsida.se

1. Allmänt om villkoren

Genom att nyttja vykorttjänsten på DinStartsida bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen utan undantag. Om du ej accepterar något som skrivs här i våra användarvillkor, förutsätts att du EJ använder denna tjänst.

2. Ansvarsfriskrivning

Injosoft är under inga omständigheter ansvariga för skador eller förluster, indirekta eller direkta skador eller annat, orsakat av användandet av eller oförmåga att använda vykorttjänsten.

Injosoft är inte på något sätt ansvarig för innehållet i vykortet som skickats via vykorttjänsten på DinStartsida utan avsändaren är den som är ansvarig.

3. Hantering av personuppgifter

3.1 DinStartsida garanterar att användarens personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att DinStartsida endast behandlar de personuppgifter som erfordras för att ge användaren bästa service, innefattande namn, e-postadress.

3.2 Ditt IP-nummer tillsammans datum kommer att lagras när du skickar ett vykort i 30 dagar. Om ditt vykort polisanmäls, kommer vi att lämna ut allt som finns lagrat angående vykortet.  

3.3 DinStartsida lämnar eller säljer inte heller de e-postadress som används i vykorttjänsten till företag eller annan part. DinStartsida använder endast e-postadresserna för att skicka vykorten till mottagaren samt fel-meddelande till avsändaren om något har gått fel i utskicket. 

4. Immateriella rättigheter

4.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tjänsten på DinStartsida är Injosofts egendom alternativt egendom som tillhör rättighetsinnehavare som DinStartsida representerar, och får inte utnyttjas av dig utöver vad som uttryckligen medges av DinStartsida.

4.2 Om du väljer ett eget motiv för annat än enstaka utskick för privat bruk, är det av stor vikt att du bara använder foton/bilder som du är säker på att du har rätt att använda för det syfte som du har tänkt dig. Tänk på att det finns regler om hur man får använda bilder och text i reklammaterial.

5. Användarens ansvar

5.1 Som användare av tjänsten ansvarar du för att innehållet och utformning av vykortet (text och bild):
  • inte gör intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke eller i andra immateriella rättigheter. Om du använder andra bilder än de som finns som standardmotiv för tjänsten, måste du vara säker på att du har rätt att använda motivet. Exempelvis är det inte tillåtet att använda vilken bild som helst i marknadsföringssyfte och det är inte alltid tillåtet att ändra eller skriva text på det
  • inte strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, såsom marknadsföringslagen och god marknadsföringssed, lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och personuppgiftslagen.
  • inte riskerar att väcka förargelse.
  • inte innehåller inslag av pornografi, hot, stötande, hat, obsent, rasisitiskt, våld eller hets mot folkgrupp.
  • inte medför skada eller annan olägenhet för DinStartsida/Injosoft eller tredjepart.

5.2 Avändaren är helt och hållet ansvarig för innehållet i vykortet. 

5.3 Det är inte tillåtet att sända anonyma vykort, eller med falsk avsändare, eller att använda vår tjänst för att sända reklam/spam.

5.4 Vid överträdelse av de avvändarvillkoren kan leda till omedelbar avstängning av användare. Vid grövre överträdelse leder detta till polisanmälan där IP-nummer lämnas ut för språning av användaren.

6. Ansvar och drift

6.1 DinStartsida tar inget ansvar för olevererade vykort även om vi gör allt i teknisk väg för att hålla denna service på hög nivå, kan vi ej garantera att fel ej uppstår.

6.2 DinStartsidas vykorttjänst är normalt i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driftstörningar kan dock förekomma. För det fall en driftstörning uppkommer skall Injosoft AB inte hållas ansvarig för den eventuella skada eller förlust som kan drabba användaren i samband med störningen. Injosoft AB kan inte heller hållas ansvarig för att vykorttjänsten inte fungerat tekniskt tillfredsställande eller innehållit datavirus eller liknande fel.

7. Tvister

På dessa användarvillkor skall svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning. Tvist med anledning av dessa användarvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol.