« 1960Månfaser 19611962 »
 Januari
 01 - - Fullmåne
 10 -Ti - Avtagande halvmåne
 16 - - Nymåne
 23 - - Växande halvmåne
 31 -Ti - Fullmåne
 Februari
 08 -On - Avtagande halvmåne
 15 -On - Nymåne
 22 -On - Växande halvmåne
 Mars
 02 -To - Fullmåne
 10 -Fr - Avtagande halvmåne
 16 -To - Nymåne
 24 -Fr - Växande halvmåne
 April
 01 - - Fullmåne
 08 - - Avtagande halvmåne
 15 - - Nymåne
 22 - - Växande halvmåne
 30 - - Fullmåne
 Maj
 07 - - Avtagande halvmåne
 14 - - Nymåne
 22 - - Växande halvmåne
 30 -Ti - Fullmåne
 Juni
 05 - - Avtagande halvmåne
 13 -Ti - Nymåne
 21 -On - Växande halvmåne
 28 -On - Fullmåne
 Juli
 05 -On - Avtagande halvmåne
 12 -On - Nymåne
 20 -To - Växande halvmåne
 27 -To - Fullmåne
 Augusti
 03 -To - Avtagande halvmåne
 11 -Fr - Nymåne
 19 - - Växande halvmåne
 26 - - Fullmåne
 September
 01 -Fr - Avtagande halvmåne
 10 - - Nymåne
 17 - - Växande halvmåne
 24 - - Fullmåne
 Oktober
 01 - - Avtagande halvmåne
 09 - - Nymåne
 17 -Ti - Växande halvmåne
 23 - - Fullmåne
 31 -Ti - Avtagande halvmåne
 November
 08 -On - Nymåne
 15 -On - Växande halvmåne
 22 -On - Fullmåne
 30 -To - Avtagande halvmåne
 December
 07 -To - Nymåne
 14 -To - Växande halvmåne
 22 -Fr - Fullmåne
 30 - - Avtagande halvmåne

billiga resor