« 2020Månfaser 20212022 »
 Januari
 06 -On - Avtagande halvmåne
 13 -On - Nymåne
 20 -On - Växande halvmåne
 28 -To - Fullmåne
 Februari
 04 -To - Avtagande halvmåne
 11 -To - Nymåne
 19 -Fr - Växande halvmåne
 27 - - Fullmåne
 Mars
 06 - - Avtagande halvmåne
 13 - - Nymåne
 21 - - Växande halvmåne
 28 - - Fullmåne
 April
 04 - - Avtagande halvmåne
 12 - - Nymåne
 20 -Ti - Växande halvmåne
 27 -Ti - Fullmåne
 Maj
 03 - - Avtagande halvmåne
 11 -Ti - Nymåne
 19 -On - Växande halvmåne
 26 -On - Fullmåne
 Juni
 02 -On - Avtagande halvmåne
 10 -To - Nymåne
 18 -Fr - Växande halvmåne
 24 -To - Fullmåne
 Juli
 01 -To - Avtagande halvmåne
 10 - - Nymåne
 17 - - Växande halvmåne
 24 - - Fullmåne
 31 - - Avtagande halvmåne
 Augusti
 08 - - Nymåne
 15 - - Växande halvmåne
 22 - - Fullmåne
 30 - - Avtagande halvmåne
 September
 07 -Ti - Nymåne
 13 - - Växande halvmåne
 21 -Ti - Fullmåne
 29 -On - Avtagande halvmåne
 Oktober
 06 -On - Nymåne
 13 -On - Växande halvmåne
 20 -On - Fullmåne
 28 -To - Avtagande halvmåne
 November
 04 -To - Nymåne
 11 -To - Växande halvmåne
 19 -Fr - Fullmåne
 27 - - Avtagande halvmåne
 December
 04 - - Nymåne
 11 - - Växande halvmåne
 19 - - Fullmåne
 27 - - Avtagande halvmåne