« 2017Månfaser 20182019 »
 Januari
 02 -Ti - Fullmåne
 08 - - Avtagande halvmåne
 17 -On - Nymåne
 24 -On - Växande halvmåne
 31 -On - Fullmåne
 Februari
 07 -On - Avtagande halvmåne
 15 -To - Nymåne
 23 -Fr - Växande halvmåne
 Mars
 02 -Fr - Fullmåne
 09 -Fr - Avtagande halvmåne
 17 - - Nymåne
 24 - - Växande halvmåne
 31 - - Fullmåne
 April
 08 - - Avtagande halvmåne
 16 - - Nymåne
 22 - - Växande halvmåne
 30 - - Fullmåne
 Maj
 08 -Ti - Avtagande halvmåne
 15 -Ti - Nymåne
 22 -Ti - Växande halvmåne
 29 -Ti - Fullmåne
 Juni
 06 -On - Avtagande halvmåne
 13 -On - Nymåne
 20 -On - Växande halvmåne
 28 -To - Fullmåne
 Juli
 06 -Fr - Avtagande halvmåne
 13 -Fr - Nymåne
 19 -To - Växande halvmåne
 27 -Fr - Fullmåne
 Augusti
 04 - - Avtagande halvmåne
 11 - - Nymåne
 18 - - Växande halvmåne
 26 - - Fullmåne
 September
 03 - - Avtagande halvmåne
 09 - - Nymåne
 17 - - Växande halvmåne
 25 -Ti - Fullmåne
 Oktober
 02 -Ti - Avtagande halvmåne
 09 -Ti - Nymåne
 16 -Ti - Växande halvmåne
 24 -On - Fullmåne
 31 -On - Avtagande halvmåne
 November
 07 -On - Nymåne
 15 -To - Växande halvmåne
 23 -Fr - Fullmåne
 30 -Fr - Avtagande halvmåne
 December
 07 -Fr - Nymåne
 15 - - Växande halvmåne
 22 - - Fullmåne
 29 - - Avtagande halvmåne

billiga resor