« 2019Månfaser 20202021 »
 Januari
 03 -Fr - Växande halvmåne
 10 -Fr - Fullmåne
 17 -Fr - Avtagande halvmåne
 24 -Fr - Nymåne
 Februari
 02 - - Växande halvmåne
 09 - - Fullmåne
 15 - - Avtagande halvmåne
 23 - - Nymåne
 Mars
 02 - - Växande halvmåne
 09 - - Fullmåne
 16 - - Avtagande halvmåne
 24 -Ti - Nymåne
 April
 01 -On - Växande halvmåne
 08 -On - Fullmåne
 15 -On - Avtagande halvmåne
 23 -To - Nymåne
 30 -To - Växande halvmåne
 Maj
 07 -To - Fullmåne
 14 -To - Avtagande halvmåne
 22 -Fr - Nymåne
 30 - - Växande halvmåne
 Juni
 05 -Fr - Fullmåne
 13 - - Avtagande halvmåne
 21 - - Nymåne
 28 - - Växande halvmåne
 Juli
 05 - - Fullmåne
 13 - - Avtagande halvmåne
 20 - - Nymåne
 27 - - Växande halvmåne
 Augusti
 03 - - Fullmåne
 11 -Ti - Avtagande halvmåne
 19 -On - Nymåne
 25 -Ti - Växande halvmåne
 September
 02 -On - Fullmåne
 10 -To - Avtagande halvmåne
 17 -To - Nymåne
 24 -To - Växande halvmåne
 Oktober
 01 -To - Fullmåne
 10 - - Avtagande halvmåne
 16 -Fr - Nymåne
 23 -Fr - Växande halvmåne
 31 - - Fullmåne
 November
 08 - - Avtagande halvmåne
 15 - - Nymåne
 22 - - Växande halvmåne
 30 - - Fullmåne
 December
 08 -Ti - Avtagande halvmåne
 14 - - Nymåne
 22 -Ti - Växande halvmåne
 30 -On - Fullmåne