Kommande temadagar
Kommande | Topplista | Alla | År 2020    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Saknar vi en temadag, tveka då inte att kontakta oss via vårt kontakta oss formulär.

Visa alla temadager för år 2020

Det finns totalt 140 st temadagar inlagda i DinStartsidas databas!

Kommande temadagar
2019-05-29 Internationella fredssoldatdagen
Internationella fredssoldatdagen är en temadag som firas 29 maj för att hedra alla som deltar eller har deltagit i Förenta nationernas fredsbevarande styrkor. Den antogs genom FN:s generalförsamlings resolution 57/129 den 11 december 2002, och firades för första gången år 2003. Den 29 maj 1948 bildades UNTSO, FN:s organisation för fredsbevarande i Mellanöstern, därav valet av datum för denna temadag.
2019-05-31 Internationella dagen mot tobak
Den 31 maj är det den internationella dagen mot tobak (World No Tobacco Day). Dagen är ett initiativ från World Health Organization (WHO) men som uppmärksammas utav privatpersoner, sjukhus och andra institutioner, ideella organisationer och andra hälsofrämjare. Huvudsyftet med dagen är att belysa hur tobakskonsumtion påverkar både rökare och de som exponeras mot tobaksrök med dödliga sjukdomar såsom cancer, samt för tidig död. Varje år har sitt egna tema.
2019-06-01 Mjölkdagen
Den internationella mjölkdagen (World Milk Day) har funnits sedan 2001 och instiftades av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO (Food and Agriculture Organization) för att belysa alla aspekter och fördelar med mjölk.
2019-06-01 Mobilfria dagen
Mobilfria dagen är en temadag som hålls den 1 juni varje år sedan 2002 på initiativ av Mossenmarkska ljudfonden. Då uppmanas alla mobiltelefonägare att stänga av sina telefoner för att låta tystnaden råda. Uppmaningen ska bidraga till en ökad ljudmedvetenhet och aktsamhet om den gemensamma ljudmiljön och erbjuda en dag till ljudvila för såväl användare som ofrivilliga lyssnare.
2019-06-05 Världsmiljödagen
Världsmiljödagen (World Environment Day) är en temadag som firas årligen över hela världen den 5 juni sedan den instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar. UNEP, akronym av United Nations Environment Programme, är ett organ som samordnar Förenta Nationernas miljöarbete och därför organiserar också de Världsmiljödagen.
2019-06-06 Fruktens dag
Fruktens dag firas 6 juni varje år. Framförallt i Stockholm firar man denna dag men det har också spridit sig till andra delar av världen, till exempel har den firats i USA. Det som firas är fruktens goda smak och egenskaper för hälsan. Ett möjligt ursprung för dagen är att den först firades på Skansen i Stockholm under 1970-talet, men att dagen konkurrerades ut av firandet kring Svenska flaggans dag.
2019-06-14 Internationella blodgivardagen
Syftet med den internationella blodgivardagen är att uppmärksamma alla blodgivare och tacka dem för deras livsviktiga insats.
2019-06-16 De vilda blommornas dag*
Det samnordiska evenemanget "De vilda blommornas dag" har sina rötter i Danmark, där det har arrangerats ända sedan år 1988. Syftet med de vilda blommornas dag är att människor skall få möjlighet att upptäcka, lära känna och glädjas åt den mångfald av vilda växter, som vår natur bjuder på, och på så sätt få en rikare naturupplevelse.
2019-06-20 Internationella flyktingdagen
Internationella flyktingdagen (World Refugee Day) firas den tjugonde juni varje år sedan 2001 för att synliggöra och hedra det mod, styrka och beslutsamhet som krävs av kvinnor, män och barn som tvingas fly från sitt hemland under hot om förföljelse, konflikter och våld, liksom de människor som har vigt sina liv åt att hjälpa dem.
2019-06-26 Internationella dagen till stöd för tortyroff
Den internationella dagen till stöd för tortyroffer uppmärksammar tortyroffers lidande, och lidandet som deras familjer och de samhällen de lever i, upplever. Dagen ger oss möjlighet att på nytt intyga vårt kollektiva fördömande av tortyr och alla grymma, inhumana och förnedrande former av straff.

billiga resor