Kommande temadagar
Kommande | Topplista | Alla | År 2021    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Saknar vi en temadag, tveka då inte att kontakta oss via vårt kontakta oss formulär.

Visa alla temadager för år 2021

Det finns totalt 140 st temadagar inlagda i DinStartsidas databas!

Kommande temadagar
2020-08-13 Vänsterhäntas dag
Vänsterhäntas dag (The Lefthanders Day) firas den 13 augusti, och instiftades av The Left-Handers Club 1992. Syftet med dagen är att uppmärksamma de svårigheter som vänsterhänta upplever i vardagen.
2020-08-29 Internationella dagen mot kärnvapenprov
I december 2009 antog FN:s generalförsamling enhälligt en resolution att införa den internationella dagen mot kärnvapenproven den 29 augusti varje år för att markerar stängningen av en av världens största kärnvapenprov anläggningar (i Kazakstan) i 1991. Dagen ägnas åt att öka allmänhetens medvetenhet om farorna med kärnvapen. Dagen främjar också behovet av en kärnvapenfri värld.
2020-08-30 Arkeologidagen*
Arkeologidagen är ett årligt återkommande evenemang i Sverige, som organiseras genom Riksantikvarieämbetet i samarbete med engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer i Sverige. Syftet med dagen är att upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Under denna dag ges alla en möjlighet att delta i utgrävningar, vandra genom fornlämningsområden och lyssna på föreläsningar med kulturhistoriska teman.
2020-09-05 Ostronets dag*
Den första lördagen i september sedan 2003 firas ostronets dag av Ostronakademin i Grebbestad.
2020-09-08 Internationella läskunnighetsdagen
På den internationella läskunnighetsdagen (The Literacy Day) vill FN-organet UNESCO uppmärksamma alla analfabeter som finns över hela världen. Bland annat delar UNESCO vart år ut ett pris till en individ eller organisation som gjort något för att reducera detta globala jätteproblem. Enligt UNESCO finns det 759 miljoner vuxna analfabeter i världen, varav två tredjedelar är kvinnor.
2020-09-12 Geologins dag*
Geologins dag är ett årligt återkommande evenemang som organiseras genom den ideella föreningen Geologins dag. Geologins dag startades år 2001 och har sedan dess anordnats varje år under september månad. Syftet med dagen är att väcka nyfikenhet för berg, jord och vatten hos allmänhet, skolelever och beslutsfattare. Och samtidigt visa vilken nytta kunskapen om geologi och geovetenskaperna ger samhället.
2020-09-12 Internationella munhälsodagen*
Den internationella munhälsodagen (World Oral Health Day) instiftades 2008 av tandläkarnas internationella samarbetsorganisation World Dental Federation, FDI. Syftet är att skapa ett gemensamt tillfälle att uppmärksamma betydelsen av oral hälsa globalt, regionalt och nationellt. I Sverige firas den internationella munhälsodagen den andra lördagen i september med en rad olika aktiviteter runt om i landet.
2020-09-13 Kulturarvsdagen*
Kulturarvsdagen (tidigare Kulturhusens dag) är en del av European Heritage Days. Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Detta initiativ spred sig snart till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. 1988 anordnade Sverige sitt första "Öppet hus" som det då kallades. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer.
2020-09-15 Internationella Lymfomdagen
Den Internationella Lymfomdagen (Lymphoma awareness day) arrageras varje år för att uppmärksamma sjukdomen malignt lymfom, en typ av cancer som angriper kroppens immunsystem. Lymfom är en av världens snabbaste ökade cancerformer i världen och orsaken till sjukdomen är ännu inte känd. Dagen initierades av organisationen Lymphoma Coalition.
2020-09-16 Internationella ozondagen
Den internationella ozondagen (Ozone Day) firas varje år till minne av Montrealprotokollet som undertecknades 1987. Protokollet är ett internationellt traktat som är utformat för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut samt begränsa produktionen av ett antal substanser som tros vara ansvariga för uppkomsten av ozonhål. År 1998 beslutade FN:s generalförsamling att dagen skulle bli en internationella dag för bevarande av ozonlagret.