Kommande temadagar
Kommande | Topplista | Alla | År 2020    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Saknar vi en temadag, tveka då inte att kontakta oss via vårt kontakta oss formulär.

Visa alla temadager för år 2020

Det finns totalt 140 st temadagar inlagda i DinStartsidas databas!

Kommande temadagar
2019-11-19 Världsdagen mot barnmisshandel
Den 19 november uppmärksammas utsatta barn världen över genom uppropet Världsdagen mot barnmisshandel (World Day for Prevention of Child Abuse). Organisationer som arbetar för utsatta barn och mot övergrepp på barn arrangerar den här dagen bland annat seminarier, föreläsningar och konstutställningar gjorda av barn. Målet med uppropet är att skapa ett globalt samarbetsnätverk för att öka medvetenheten om övergrepp mot barn, mobilisera den allmänna opinionen och sprida förebyggande handlingsprogram mot övergrepp.
2019-11-20 Barnkonventionsdagen
Barnkonventionsdagen 20 november har världens barn en egen dag. Det är en dag då man lyfter fram barns och ungas rättigheter. Eftersom barn inte får vara med och bestämma i ett land och inte får rösta om vem som ska bestämma, är det viktigt att någon annan ser till deras rättigheter.
2019-11-25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor
Internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999. I den resolution som instiftade dagen slog man fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang.
2019-11-30 En köpfri dag*
En köpfri dag (Buy Nothing Day) är en internationellt uppmärksammad dag. I Kanada och USA firas Buy Nothing Day efter Thanksgiving. I Sverige och övriga Europa infaller dagen den sista lördagen i november varje år. Man deltar genom att inte handla något alls på 24 timmar, som en protest mot konsumtionssamhället. Det är vanligt att det utförs politiska aktioner och manifestationer denna dag för att ifrågasätta konsumismen. Valet av datum är på grund av att det är då julhandeln brukar starta.
2019-12-01 Världsaidsdagen
Världsaidsdagen, den 1 december är en dag ägnad åt kampen mot sjukdomen aids, världen över. Dagen instiftades av folkhälsoministrar från hela världen, vid en internationell konferens om aidsprevention 1988 och har sedan dess årligen uppmärksammats av regeringar och organisationer jorden runt.
2019-12-03 Internationella handikappdagen
Den Internationella handikappdagen instiftades av FN:s generalförsamling 1992 till syfte att främja förståelsen av frågor som rör funktionshinder och att mobilisera stöd för funktionshindrade människors värdighet, rättigheter och välbefinnande. Den strävar också efter att höja medvetenheten om fördelarna med att integrera människor med funktionshinder i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.
2019-12-07 Internationella dagen för civil luftfart
Den Internationella dagen för civil luftfart instiftades 1994 av ICAO, International Civil Aviation Organization, för att fira den 50:e årsdagen av undertecknandet av konventionen om internationell civil luftfart. År 1996 erkände FN:s generalförsamling genom en resolution dagen som en officiell FN-dag. Dagen syftar nu till att främja och uppmärksamma vikten av civil luftfart för social och ekonomisk utveckling i hela världen. Man ser det även som ett tillfälle att sprida information om säkerhet, utveckling och annat som rör just internationell luftfart.
2019-12-10 Internationella djurrättsdagen
Den internationella djurrättsdagen uppmärksammas över hela världen för att uppmärksamma djurrättsrörelsens krav på en liknande universell deklaration för djurens rättigheter till "liv, frihet och naturligt välbefinnande". Dagen uppmärksammades för första gången år 1998, exakt 50 år på dagen efter att FN deklaration för mänskliga rättigheter antogs. Organisationen World Society for the Protection of Animals (WSPA) och den brittiska djurrättsorganisationen Uncaged har startat ett arbete för att påverka FN att anta en djurskyddsdeklaration. Arbetet med att påverka enskilda regeringar har redan pågått i flera år. Planen är att få så stort stöd som möjligt för idén i olika länder, innan frågan väcks formellt i FN.
2019-12-10 Mänskliga rättigheternas dag
Internationella dagen för mänskliga rättigheter är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet (10 december) valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.
2019-12-10 Nobeldagen
Nobeldagen är den dag då Nobelpriset delas ut, vilket är på årsdagen av Nobels död, den 10 december. Utdelningen sker i Stockholm och, för fredspriset, i Oslo. Nobeldagen är inskriven i svenska almanackor och är en allmän flaggdag i Sverige.

billiga resor