Internationella brottsofferdagen, IBD
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationella brottsofferdagen, IBD
Datum:22 februari
Start år:1999 (23 gånger)
Initierad av:Brottsoffermyndigheten
Beskrivning:Brottsoffermyndigheten har etablerat en tradition att högtidlighålla den Internationella Brottsofferdagen med en stor temadag i samarbete med en rad ideella organisationer.
Länk:http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1318
Infaller följande datum:
Fredagen den 22 februari 2019
Lördagen den 22 februari 2020
Måndagen den 22 februari 2021
Tisdagen den 22 februari 2022
Onsdagen den 22 februari 2023
Torsdagen den 22 februari 2024
Lördagen den 22 februari 2025