Internationella vattendagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationella vattendagen
Datum:22 mars
Start år:1992 (30 gånger)
Initierad av:UNESCO
Beskrivning:Internationella Världsvattendagen hålls årligen den 22 mars för att fokusera uppmärksamheten på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Första initiativet till en internationell dag att fira vatten togs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992.
Länk:http://www.vattendag.org/
Infaller följande datum:
Fredagen den 22 mars 2019
Söndagen den 22 mars 2020
Måndagen den 22 mars 2021
Tisdagen den 22 mars 2022
Onsdagen den 22 mars 2023
Fredagen den 22 mars 2024
Lördagen den 22 mars 2025