Internationell dag för pressfrihet
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationell dag för pressfrihet
Datum:3 maj
Start år:1993 (29 gånger)
Beskrivning:Firandet av världsdagen för pressfrihet har till syfte att hedra de uppoffringar som gjorts runt om i världen för pressfrihet. Dagen ska också påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten som finns i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Länk:http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/homepage/
Infaller följande datum:
Fredagen den 3 maj 2019
Söndagen den 3 maj 2020
Måndagen den 3 maj 2021
Tisdagen den 3 maj 2022
Onsdagen den 3 maj 2023
Fredagen den 3 maj 2024
Lördagen den 3 maj 2025