Världsdagen för intellektuell äganderätt
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världsdagen för intellektuell äganderätt
Datum:26 april
Start år:2001 (21 gånger)
Initierad av:WIPO
Beskrivning:Denna dag är instiftad av FN:s Världsorganisation för intellektuell äganderätt. Genom denna temadag vill WIPO framhäva den avgörande betydelse som kreativitet och uppfinningar har för ökat välstånd och välbefinnande i hela världen.
Länk:http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/
Infaller följande datum:
Fredagen den 26 april 2019
Söndagen den 26 april 2020
Måndagen den 26 april 2021
Tisdagen den 26 april 2022
Onsdagen den 26 april 2023
Fredagen den 26 april 2024
Lördagen den 26 april 2025