Internationella våtmarksdagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationella våtmarksdagen
Datum:2 februari
Start år:1971 (51 gånger)
Initierad av:RAMSAR
Beskrivning:Denna dag markerar dagen för antagandet av konventionen om våtmarker den 2 februari 1971 i den iranska staden Ramsar vid stranden av Kaspiska havet. Ramsarkonventionen arbetar för att bevara våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda marina områden och nyttja dem på ett hållbart sätt samt hjälpa till att öka allmänhetens medvetenhet om vikten och värdet av våtmarker. Firandet infaller lite olyckligt i Sverige eftersom många våtmarker är frusna då och flyttfåglarna är långt borta.
Länk:http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-wwds/main/ramsar/1-63-78_4000_0__
Infaller följande datum:
Lördagen den 2 februari 2019
Söndagen den 2 februari 2020
Tisdagen den 2 februari 2021
Onsdagen den 2 februari 2022
Torsdagen den 2 februari 2023
Fredagen den 2 februari 2024
Söndagen den 2 februari 2025