Världsmeteorologidagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världsmeteorologidagen
Datum:23 mars
Start år:1950 (72 gånger)
Initierad av:WHO
Beskrivning:Syftet med dagen är att uppmärksamma att världsmeteorologikonventionen antogs 1950 och med den Världsorganisationen för meteorologi (WMO). WMO har i dag 189 medlemsländer. Varje år uppmärksammas Världsmeteorologidagen kring ett visst tema.
Länk:http://www.wmo.int/worldmetday/
Infaller följande datum:
Lördagen den 23 mars 2019
Måndagen den 23 mars 2020
Tisdagen den 23 mars 2021
Onsdagen den 23 mars 2022
Torsdagen den 23 mars 2023
Lördagen den 23 mars 2024
Söndagen den 23 mars 2025