Internationella dagen mot kärnvapenprov
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationella dagen mot kärnvapenprov
Datum:29 augusti
Start år:2010 (12 gånger)
Beskrivning:I december 2009 antog FN:s generalförsamling enhälligt en resolution att införa den internationella dagen mot kärnvapenproven den 29 augusti varje år för att markerar stängningen av en av världens största kärnvapenprov anläggningar (i Kazakstan) i 1991. Dagen ägnas åt att öka allmänhetens medvetenhet om farorna med kärnvapen. Dagen främjar också behovet av en kärnvapenfri värld.
Länk:http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/
Infaller följande datum:
Torsdagen den 29 augusti 2019
Lördagen den 29 augusti 2020
Söndagen den 29 augusti 2021
Måndagen den 29 augusti 2022
Tisdagen den 29 augusti 2023
Torsdagen den 29 augusti 2024
Fredagen den 29 augusti 2025