Europeiska språkdagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Europeiska språkdagen
Datum:26 september
Start år:2001 (21 gånger)
Initierad av:Europarådet
Beskrivning:I Europa myllrar det av språk. Bara EU har 23 officiella språk, och det finns över 60 ursprungsbefolkningar med egna, regionala språk eller minoritetsspråk. Till detta kommer alla de språk som talas av människor i andra länder och andra delar av världen. För att uppmärksamma denna enorma språkliga mångfald tog EU och Europarådet 2001 initiativ till Europeiska språkåret. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt.
Länk:http://www.sprakdagen.nu/
Infaller följande datum:
Torsdagen den 26 september 2019
Lördagen den 26 september 2020
Söndagen den 26 september 2021
Måndagen den 26 september 2022
Tisdagen den 26 september 2023
Torsdagen den 26 september 2024
Fredagen den 26 september 2025