Mors dag
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Mors dag
Datum:Den sista söndagen i maj
Start år:1919 (103 gånger)
Beskrivning:Mors dag är en högtid då barn firar sina mödrar, men är även en kommersiell högtid som i Sverige inträffar den sista söndagen i maj. Dagen är officiell flaggdag i Finland. I Sverige är den ej allmän flaggdag, men flaggning är vanligt förekommande. Dagen introducerades i Philadelphia 1905 av amerikanskan Anna Jarvis för att på årsdagen av sin egen mors, Ann Jarvis, bortgång hedra dennas minne. Första gången som mors dag firades i Sverige var år 1919 men det blev inte vanligt att fira mors dag förrän långt senare.
Länk:http://www.dinstartsida.se/kalender/ordbok/?id=226
Infaller följande datum:
Söndagen den 26 maj 2019
Söndagen den 31 maj 2020
Söndagen den 30 maj 2021
Söndagen den 29 maj 2022
Söndagen den 28 maj 2023
Söndagen den 26 maj 2024
Söndagen den 25 maj 2025