De vilda blommornas dag
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:De vilda blommornas dag
Datum:Den tredje söndagen i juni
Start år:1988 (34 gånger)
Beskrivning:Det samnordiska evenemanget "De vilda blommornas dag" har sina rötter i Danmark, där det har arrangerats ända sedan år 1988. Syftet med de vilda blommornas dag är att människor skall få möjlighet att upptäcka, lära känna och glädjas åt den mångfald av vilda växter, som vår natur bjuder på, och på så sätt få en rikare naturupplevelse.
Infaller följande datum:
Söndagen den 16 juni 2019
Söndagen den 21 juni 2020
Söndagen den 20 juni 2021
Söndagen den 19 juni 2022
Söndagen den 18 juni 2023
Söndagen den 16 juni 2024
Söndagen den 15 juni 2025