Arkeologidagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Arkeologidagen
Datum:Den sista söndagen i augusti
Start år:1987 (35 gånger)
Initierad av:RAÄ
Beskrivning:Arkeologidagen är ett årligt återkommande evenemang i Sverige, som organiseras genom Riksantikvarieämbetet i samarbete med engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer i Sverige. Syftet med dagen är att upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Under denna dag ges alla en möjlighet att delta i utgrävningar, vandra genom fornlämningsområden och lyssna på föreläsningar med kulturhistoriska teman.
Länk:http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/evenemang/arkeologidagen.html
Infaller följande datum:
Söndagen den 25 augusti 2019
Söndagen den 30 augusti 2020
Söndagen den 29 augusti 2021
Söndagen den 28 augusti 2022
Söndagen den 27 augusti 2023
Söndagen den 25 augusti 2024
Söndagen den 31 augusti 2025