Världsdagen mot barnmisshandel
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världsdagen mot barnmisshandel
Datum:19 november
Start år:2000 (22 gånger)
Beskrivning:Den 19 november uppmärksammas utsatta barn världen över genom uppropet Världsdagen mot barnmisshandel (World Day for Prevention of Child Abuse). Organisationer som arbetar för utsatta barn och mot övergrepp på barn arrangerar den här dagen bland annat seminarier, föreläsningar och konstutställningar gjorda av barn. Målet med uppropet är att skapa ett globalt samarbetsnätverk för att öka medvetenheten om övergrepp mot barn, mobilisera den allmänna opinionen och sprida förebyggande handlingsprogram mot övergrepp.
Länk:http://www.woman.ch/
Infaller följande datum:
Tisdagen den 19 november 2019
Torsdagen den 19 november 2020
Fredagen den 19 november 2021
Lördagen den 19 november 2022
Söndagen den 19 november 2023
Tisdagen den 19 november 2024
Onsdagen den 19 november 2025