Världsdagen för social rättvisa
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världsdagen för social rättvisa
Datum:20 februari
Start år:2009 (13 gånger)
Initierad av:FN
Beskrivning:Den 20 februari är det världsdagen för social rättvisa (World Day of Social Justice). Dagen utlystes av FN:s generalförsamling år 2007 för att bidra till att stöda och förena det internationella samfundets strävan att minska fattigdom, öka tillgången till arbete, öka jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla samt att framhålla att social rättvisa är en förutsättning för en fredlig samverkan mellan och inom länder.
Länk:http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/
Infaller följande datum:
Onsdagen den 20 februari 2019
Torsdagen den 20 februari 2020
Lördagen den 20 februari 2021
Söndagen den 20 februari 2022
Måndagen den 20 februari 2023
Tisdagen den 20 februari 2024
Torsdagen den 20 februari 2025