Världsnjurdagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världsnjurdagen
Datum:Den andra torsdagen i mars
Start år:2006 (16 gånger)
Initierad av:ISN och IFKF
Beskrivning:Syftet med Världsnjurdagen (World Kidney Day) som arrangeras den andra torsdagen i mars varje år är att öka medvetenheten om vikten av våra njurar för vår allmänna hälsa och att minska njursjukdom och tillhörande hälsoproblem över hela världen. Samt att uppmärksamma det stora behovet av njurar för transplantation. Världsnjurdagen är ett gemensamt initiativ från International Society of Nefrology (ISN) och International Federation of Kidney Foundation (IFKF) och uppmärksammas över hela världen.
Länk:http://www.worldkidneyday.org/
Infaller följande datum:
Torsdagen den 14 mars 2019
Torsdagen den 12 mars 2020
Torsdagen den 11 mars 2021
Torsdagen den 10 mars 2022
Torsdagen den 9 mars 2023
Torsdagen den 14 mars 2024
Torsdagen den 13 mars 2025