Världstuberkulosdagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världstuberkulosdagen
Datum:24 mars
Start år:1982 (40 gånger)
Beskrivning:Världstuberkulosdagen (World TB Day) uppmärksammar minnet av den dag då Robert Koch år 1882 offentligt beskrev tuberkelbakterien som orsak till tuberkulos. Syftet med världstuberkulosdagen är att uppmärksamma såväl allmänhet som hälsovårdsmyndigheter och politiska beslutsfattare om tuberkulos som ett allvarligt folkhälsoproblem samt att mobilisera resurser för en förbättrad tuberkuloskontroll.
Länk:http://www.stoptb.org/
Infaller följande datum:
Söndagen den 24 mars 2019
Tisdagen den 24 mars 2020
Onsdagen den 24 mars 2021
Torsdagen den 24 mars 2022
Fredagen den 24 mars 2023
Söndagen den 24 mars 2024
Måndagen den 24 mars 2025