Världsmalariadagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världsmalariadagen
Datum:25 april
Start år:2001 (21 gånger)
Initierad av:WHO/Roll Back Malaria
Beskrivning:Den 25 april år 2000 hölls ett afrikanskt toppmöte i Abuja, Nigeria sammankallat av WHO/Roll Back Malaria med syfte att uppmärksamma den oerhörda sjukdomsbörda som malaria utgör i de afrikanska länderna samt mobilisera politiskt stöd och diskutera innovativa sätt att begränsa epidemin. Mötet utmynnade i Abujadeklarationen som skrevs under av 44 afrikanska länder. Som påminnelse av Abuja-konferensen, anordnades ett år senare den 25 april 2001 den första African Malaria Day. I maj 2007 antog Världshälsoorganisationens (WHO) högsta beslutande organ världshälsoförsamlingen (WHA) en resolution om att en "Världsmalariadag" ska uppmärksammas varje år för att ge ökad kunskap och förståelse för malaria och sprida information om pågående intensifierade aktiviteter för att bekämpa och förebygga malaria.
Länk:http://www.rbm.who.int/worldmalariaday/
Infaller följande datum:
Torsdagen den 25 april 2019
Lördagen den 25 april 2020
Söndagen den 25 april 2021
Måndagen den 25 april 2022
Tisdagen den 25 april 2023
Torsdagen den 25 april 2024
Fredagen den 25 april 2025