Världstapirdagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Världstapirdagen
Datum:27 april
Start år:2008 (14 gånger)
Beskrivning:Världstapirdagen (World Tapir Day) har inrättats för att öka medvetenheten om de fyra arterna av tapir som bebor Central- och Sydamerika samt Sydostasien. Var och en av de fyra arter är på tillbaka gång och hotas av mänsklig aktivitet såsom gruvbrytning, avskogning, jordbruk och jakt.
Länk:http://www.tapirday.org/
Infaller följande datum:
Lördagen den 27 april 2019
Måndagen den 27 april 2020
Tisdagen den 27 april 2021
Onsdagen den 27 april 2022
Torsdagen den 27 april 2023
Lördagen den 27 april 2024
Söndagen den 27 april 2025