Internationella dagen för biologisk mångfald
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationella dagen för biologisk mångfald
Datum:22 maj
Start år:2002 (20 gånger)
Initierad av:FN
Beskrivning:Förenta nationerna har utropat den 22 maj till Internationella dagen för biologisk mångfald (International Day for Biological Diversity). Syftet med dagen är att väcka medvetenhet hos så väl allmänheten som hos våra folkvalda politiker om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag, vilka utmaningar och hot som finns samt hur vi kan skydda den. Dagen har firats sedan år 2002 med ett nytt tema för varje år. FNs arbete för att bevara vår biologiska mångfald startade redan vid Rio-mötet 1992 då The Convention on Biological Diversity skrevs och sedermera ratificerades år 1993. I konvertionen finns det tre viktiga mål: "bevarandet av den biologiska mångfalden", "ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna", "ett rättvist utnyttjande av jordens resurser"
Länk:http://www.cbd.int/idb/
Infaller följande datum:
Onsdagen den 22 maj 2019
Fredagen den 22 maj 2020
Lördagen den 22 maj 2021
Söndagen den 22 maj 2022
Måndagen den 22 maj 2023
Onsdagen den 22 maj 2024
Torsdagen den 22 maj 2025