Internationella ozondagen
Kommande | Topplista | Alla | År 2022    -    Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Temadag:Internationella ozondagen
Datum:16 september
Start år:1998 (24 gånger)
Initierad av:FN
Beskrivning:Den internationella ozondagen (Ozone Day) firas varje år till minne av Montrealprotokollet som undertecknades 1987. Protokollet är ett internationellt traktat som är utformat för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut samt begränsa produktionen av ett antal substanser som tros vara ansvariga för uppkomsten av ozonhål. År 1998 beslutade FN:s generalförsamling att dagen skulle bli en internationella dag för bevarande av ozonlagret.
Länk:http://ozone.unep.org/
Infaller följande datum:
Måndagen den 16 september 2019
Onsdagen den 16 september 2020
Torsdagen den 16 september 2021
Fredagen den 16 september 2022
Lördagen den 16 september 2023
Måndagen den 16 september 2024
Tisdagen den 16 september 2025