År

Årtal

Ett årtal är ett visst år i ett kalendersammanhang som benämns med en särskild siffra. Årtal används alltså när det handlar om tideräkning i en kalender och i Sverige menas då oftast västerländsk tideräkning. Årtal kan anges med förkortningar för "före Kristus" eller "efter Kristus" innan själva siffran eller som förkortningar för "före vår tid" och "efter vår tid".
Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Vi är tacksam för alla påpekanden om
konstigheter eller felaktigheter i artiklarna. Skicka Era förslag, kommentarer, funderingar,
rättningar eller andra synpunkter till oss via vårt kontakta oss formulär.