Astronomi

Solstånd

Det finns två olika solstånd som är relevanta på planeten jorden och det är sommarsolståndet och vintersolståndet. Det exakta datumet kan variera lite mellan olika år men solstånd brukar infalla den 20 eller den 21 juni under sommaren och det infaller den 21 eller den 22 december under vintern. Under sommaren innebär ett solstånd i Sverige att det är den längsta dagen och den kortaste natten på året. När det är solstånd under vintern så är det istället den längsta natten på året och den kortaste dagen. Solstånd sker när jordens position är i ett visst läge och ett solstånd sker inte under en hel dag, utan det är bara vid en särskild tidpunkt under en dag.
Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Vi är tacksam för alla påpekanden om
konstigheter eller felaktigheter i artiklarna. Skicka Era förslag, kommentarer, funderingar,
rättningar eller andra synpunkter till oss via vårt kontakta oss formulär.