Astronomi

Dagjämning

Dagjämning är den tidpunkt på året då dagen och natten är lika lång. Solen är då synlig från jorden under den ena hälften av dygnet och osynlig under den andra hälften. Dagjämningen är någonting som sker vid två olika tidpunkter under varje år, vid vårdagjämningen och höstdagjämningen. Dagjämning är inte en hel dag utan det är en specifik tidpunkt som sker under en dag. Under en dagjämning så är solen i stort sätt lika länge på båda sidorna av ekvatorn vilket gör att natten och dagen blir i stort sett lika långa över alla delar av jorden. Under ett år så är det dagjämning den 20 eller den 21 mars och den 22 eller den 23 september.
Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Vi är tacksam för alla påpekanden om
konstigheter eller felaktigheter i artiklarna. Skicka Era förslag, kommentarer, funderingar,
rättningar eller andra synpunkter till oss via vårt kontakta oss formulär.