Dagar

Vilodag

En vilodag som ett religiöst begrepp innebär att en av veckans dagar framförallt ska ägnas åt vila. De dagar som ofta räknas som vilodagar är lördagar eller söndagar men fredagar kan också räknas som en vilodag i vissa delar av världen. Om det är lördag eller söndag som främst anses vara vilodag beror på en rad olika saker. I Sverige så brukar det vara söndagen som räknas som den dagen som är vilodag. Inom judendomen så är det istället lördagen som är vilodag. Lördagen kallas då för sabbat och för de riktigt troende så finns det många olika regler om vad som får och inte får göras under en vilodag. Arbete är förbjudet under en judisk vilodag och det är också även en rad andra aktiviteter som till exempel att resa långt. Vilodagen enligt islam är istället under fredagen.
Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Vi är tacksam för alla påpekanden om
konstigheter eller felaktigheter i artiklarna. Skicka Era förslag, kommentarer, funderingar,
rättningar eller andra synpunkter till oss via vårt kontakta oss formulär.