Dagar

Söckendag

Med söckendag menas det måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Förut brukade arbetsveckan vara sex dagar lång och den enda lediga dagen under veckan var söndagen. Söckendag brukade innebära ungefär samma sak som vi menar nu när vi säger vardag, med skillnaden att lördagen inte brukar räknas som en vardag utan är numera en dag som istället hör till helgen. En söckendag brukade betyda en arbetsdag och är alltså i stort sett samma sak som en arbetsdag fortfarande förutom när det gäller lördagen. Även om både lördag och söndag kan vara arbetsdagar numera för vissa yrken så är det inte helgen som menas när begreppet söckendag används. Om en helgdag skulle infalla på en av dagarna som räknades som söckendagar, alltså under vilken dag som helst förutom en söndag, så skulle den dagen istället hetat en söckenhelg. Söckendag är ett gammalt begrepp som inte brukar användas särskilt ofta nu för tiden.
Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Vi är tacksam för alla påpekanden om
konstigheter eller felaktigheter i artiklarna. Skicka Era förslag, kommentarer, funderingar,
rättningar eller andra synpunkter till oss via vårt kontakta oss formulär.