Dagar

Höstdagjämning

När centrum av solskivan går förbi gränsen mellan den södra och norra himmelssfären, även kallad himmelsekvatorn, inträffar höstdagjämning. Den specifika punk på himmelsekvatorn som solskivans centrum passerar kallas för höstdagjämningspunkten. Höstdagjämning är en enskild händelse, som inte varar en hel dag utan är över på ett kort ögonblick.

Höstdagjämning infaller vid en specifik tidpunkt över hela jorden. Vilken tid höstdagjämning infaller för just dig beror således på i vilken tidzon du befinner dig. Det dygn det är höstdagjämning är dag och natt inte exakt lika långa. Just denna företeelse infaller först något dygn efter det varit höstdagjämning.

Anledningen till att det infaller först några dagar efter det varit höstdagjämning beror på refraktionen, det vill säga ljusets böjning. Ljusets böjning gör att solen vid denna tidpunkt kan lysa upp drygt halva jordklotet. Dagen blir vid detta tillfälle längre samtidigt som natten blir kortare än den egentligen skulle varit.

Under de dagar som infaller före och efter, samt det dygn då höstdagjämning, kan du se soluppgången rakt i öster. Ungefär tolv timmar efter soluppgången går solen ner rakt i väster under dessa dagar. Bortsett från områdena som ligger närmast Nord- respektive Sydpolen är de dagar som infaller runt den dag det är höstdagjämning nästan lika långa oavsett var du befinner dig på jorden.
Inga garantier lämnas för korrektheten i innehållet. Vi är tacksam för alla påpekanden om
konstigheter eller felaktigheter i artiklarna. Skicka Era förslag, kommentarer, funderingar,
rättningar eller andra synpunkter till oss via vårt kontakta oss formulär.